Po co przeprowadza się badania hydrantów?

0
376
Po co przeprowadza się badania hydrantów?

Do zduszenia pożaru niezbędna jest woda, jednakże, aby zapewnić do niej dostęp na wszystkich kondygnacjach obiektu, niezbędne jest zamontowanie hydrantów wewnętrznych. Jak każdy element instalacji przeciwpożarowej, także i hydranty muszą przechodzić regularne badanie.

Woda na każdym piętrze

Wedle Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) każdy budynek użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego powinien posiadać jeden hydrant na każdej kondygnacji. Dzięki temu z pomocą węża można przystąpić do sprawnego gaszenia pożaru w dowolnym miejscu obiektu.

Rodzaj oraz ilość hydrantów uzależniony jest od klasyfikacji budynku, czynności wykonywanych w strefach pożarowych, wysokości obiektu oraz poziomu zagrożenia. Same hydranty można najczęściej zauważyć przy głównych drogach komunikacyjnych, przy wejściach do budynku oraz wyjściach ewakuacyjnych – czyli w miejscach, gdzie znajduje się dość miejsca na swobodne rozwinięcie węża i dotarcie z nim do ogniska potencjalnego ognia na piętrze.

W jakim celu prowadzone są badania hydrantów?

Hydranty to część instalacji przeciwpożarowej, co samo w sobie tłumaczy, dlaczego muszą być poddawane regularnej kontroli przynajmniej raz na rok – podobnie jak m.in. gaśnice. Od ich sprawnego działania uzależnione jest szybkie zduszenie ognia, co pozwala zredukować zarówno straty w mieniu, jak i ryzyko utraty zdrowia lub życia. Co więcej, hydranty to urządzenia stale podłączone do wewnętrznej sieci wodociągowej, przez co ich szczelność jest również istotna ze względu na ryzyko przecieku oraz zalania piętra. Podczas inspekcji sprawdzane są wszystkie elementy składowe urządzenia – mocowanie, zawór, przewody rurowe, prądownica oraz wąż – a także przeprowadzany jest pomiar ciśnienia statycznego oraz dynamicznego. Na koniec sprawdzane są także oznaczenia i możliwość swobodnego dostępu do hydrantu.

Niesprawne hydranty – lub te oznaczone naklejką „hydrant niesprawny/uszkodzony – zdatny do użycia w razie pożaru” – mogą być przyczyną niewydania zgody na przeprowadzenie imprez masowych, nałożenia mandatu lub nawet zamknięcia obiektu. W przypadku pożaru ubezpieczyciel może uchylić się od wypłacenia odszkodowania za szkody spowodowane przez ogień właśnie z powodu zapewnienia niedostatecznych środków ochrony przewidzianych we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu.

Ze względu na rolę, jaką odgrywają hydranty w zabezpieczeniu budynku, ich konserwacją zajmują się wykwalifikowani specjaliści. Jeżeli chcemy zdobyć pewność, że na każdym piętrze znajdują się urządzenia, zapewniające dostęp do wody pod odpowiednim ciśnieniem, warto skontaktować się z renomowaną firmą. Badanie hydrantów Warszawa zadba o to, aby obiekt spełniał wszystkie normy bez cienia wątpliwości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj