XII Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym

0
22

W dniach ostatnich odbyła się dwunasta edycja Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym, która zgromadziła w Łazach ponad 208 uczestników z 19 miast Polski. Wydarzenie zorganizowane przez Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB stało się platformą nie tylko do rywalizacji, ale i promocji pracy w służbach mundurowych – więcej o tym tutaj

  • Jakie było główne cel organizacji XII Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym?
  • Ile uczestników rywalizowało w tegorocznej edycji turnieju w Łazach?
  • Jakie konkurencje czekały na uczestników turnieju?
  • W jakich działaniach uczestniczyli policjanci podczas turnieju?
  • Jakie atrakcje były przygotowane na stoiskach policji?
  • Jakie korzyści dla uczestników niosło uczestnictwo w tym wydarzeniu?
  • Jakie są plany na przyszłe edycje turnieju?

Rywalizacja i edukacja w jednym miejscu

Przez trzy dni trwania turnieju uczestnicy zmierzyli się w różnorodnych konkurencjach intelektualnych oraz psychofizycznych, które miały na celu nie tylko wyłonienie najlepszego zespołu, ale również zainspirowanie młodych ludzi do rozważenia kariery w służbach mundurowych. Akademia WSB przez organizację takiego przedsięwzięcia stara się wypełnić misję edukacyjną, przygotowując przyszłych kandydatów do pracy w sektorze bezpieczeństwa.

Co to są te służby mundurowe?

Służby mundurowe to zbiorcze określenie dla grup zawodowych, które są związane z utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego, porządku prawnego oraz obronności kraju. Charakterystyczną cechą tych służb jest noszenie umundurowania, które symbolizuje ich autorytet i przynależność do danej formacji. Obejmują:

Policję – odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, porządku i przestrzegania prawa.

Straż Pożarną – zajmującą się ochroną przeciwpożarową, ratownictwem technicznym i pomocą w sytuacjach kryzysowych.

Wojsko – którego głównym zadaniem jest obrona terytorialna kraju przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz uczestnictwo w misjach międzynarodowych.

Straż Graniczną – odpowiada za kontrolę i ochronę granic państwowych.

Służbę Więzienną – zarządzająca zakładami karnymi i aresztami śledczymi, odpowiedzialna za wykonywanie kary pozbawienia wolności i resocjalizację skazanych.

Służbę Celno-Skarbową – zajmującą się kontrolą przepływu towarów przez granice kraju, pobieraniem cła i podatków oraz zwalczaniem przestępczości celno-skarbowej.

Osoby pracujące w tych służbach często przechodzą specjalistyczne szkolenia i są zobowiązane do przestrzegania określonych przepisów oraz wysokich standardów etycznych, co ma zapewnić efektywne i odpowiedzialne wykonywanie powierzonych im zadań.

Bezpośredni kontakt z funkcjonariuszami

Ważnym elementem turnieju było otwarcie, które uświetnili śląscy policjanci z różnych wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz I Kompanii Oddziału Prewencji. Uczestnicy mieli okazję bezpośrednio rozmawiać z funkcjonariuszami, dowiedzieć się więcej o codziennych zadaniach policji oraz specyfice służby w różnych pionach. Dzięki temu młodzież mogła lepiej zrozumieć, na czym polega praca w policji i jakie kompetencje są niezbędne do jej wykonywania.

Edukacyjne atrakcje na stanowiskach promocyjnych

Ponadto, stoiska przygotowane przez policję oferowały bogaty wachlarz materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących kampanii profilaktycznych i akcji prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendę Główną Policji. Uczestnicy mieli także okazję sprawdzić swoje umiejętności w praktycznych testach, jak symulator wpływu alkoholu i narkotyków na percepcję czy gry koordynacyjne, co miało na celu uświadomienie konsekwencji prawnych i zdrowotnych wynikających z nieodpowiedzialnych zachowań.

XII Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym zakończył się sukcesem zarówno organizacyjnym, jak i edukacyjnym. Wydarzenie to nie tylko podkreśliło znaczenie profesji mundurowych w społeczeństwie, ale również przyczyniło się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku policji wśród młodzieży. Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ma przyciągnąć jeszcze więcej uczestników i kontynuować misję promowania bezpieczeństwa i edukacji.

Źródło: Policja, https://mlodzitejziemi.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj